Προσχέδιο Νόμου για την Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης του Προσχεδίου Νόμου για την «Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο» επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο νέο αυτό θεσμό διάβασαν και σχολίασαν τα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί θα μελετηθούν και θα αναλυθούν, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Οι γνώμες και οι απόψεις όλων ανεξαιρέτως των πολιτών είναι σεβαστές και αναγκαίες για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Γιάννης Ραγκούσης

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>