Monthly Archives: May 2014

Τρίτη 10 Ιουνίου : έναρξη του Νέου ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 μεταφέρθηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” για το σύνολο των υπόχρεων φορέων.

Η παράταση δόθηκε με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των Φορέων που χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς διασύνδεσης του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τρίτα συστήματα (σύστημα αυτόματων αναρτήσεων και διαλειτουργικότητας).

Το νέο σύστημα είναι τεχνικά και επιχειρησιακά αναβαθμισμένο, προσφέροντας επιπλέον νέα σημαντική λειτουργικότητα. Βασικοί στόχοι είναι η διευκόλυνση των φορέων στην ανάρτηση αποφάσεων αλλά και του πολίτη στην αναζήτηση της πληροφορίας. Παράλληλα συνεχίζει να παρέχει ανοιχτές μεθόδους για την επεξεργασία των στοιχείων που διατηρεί από τρίτα συστήματα.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

  • Kαλείστε για το αμέσως επόμενο διάστημα και έως τις 6 Ιουνίου να κάνετε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ στο πιλοτικό περιβάλλον του νέου “Διαύγεια” https://test3.diavgeia.gov.gr/.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη 10599_2 (δυνατότητα ανάρτησης) με κωδικό πρόσβασης User@10599 ή το όνομα χρήστη 10599_1 (διαχειριστής φορέα) με κωδικό πρόσβασης User@10599.
  • Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε τεχνικό ή επιχειρησιακό ζήτημα στην ηλεκτρονική φόρμα Helpdesk (https://test3.diavgeia.gov.gr/contactForm).

Οι δοκιμαστικές αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες στο πιλοτικό περιβάλλον ΔΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ. Πριν από την 10η Ιουνίου θα ισχύουν μόνο οι αναρτήσεις που γίνονται στο υφιστάμενο περιβάλλον του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και εκπαιδευτικά βίντεο) μπορείτε να βρείτε στο https://test3.diavgeia.gov.gr/educationalMaterial.

Σημειώνουμε ότι το νέο σύστημα υποστηρίζει ευρέως διαδεδομένους φυλλομετρητές όπως ο Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (από έκδ. 10 και επόμενες).

Σχετικά με το σύστημα αυτόματων αναρτήσεων και διαλειτουργικότητας (API):

  • Παρακαλούμε ενημερωθείτε στη σχετική ιστοσελίδα https://test3.diavgeia.gov.gr/api/help.
  • Υπενθυμίζουμε ότι από την 10η Ιουνίου και μετά θα λειτουργεί μόνο το νέο σύστημα διαλειτουργικότητας και ότι υπάρχουν δείγματα για την χρήση του API (https://github.com/diavgeia) τα οποία επιδεικνύουν τον τρόπο επικοινωνίας με αυτό σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.
  • Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που σχετίζεται με την χρήση του API παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την φόρμα καταγραφής προβλημάτων (https://test3.diavgeia.gov.gr/contactForm)

Σας ευχαριστούμε,

Η ομάδα υποστήριξης του ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δείγματα νέου OpenData API

Προστέθηκαν δείγματα κώδικα διεπαφής με το νέο Opendata API του σύστηματος της Διαύγεια προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Τα δείγματα είναι διαθέσιμα στο Github.

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) καλέι όλους όσους επιθυμούν (προγραμματιστές , φοιτητές , εταιρίες και οργανισμούς) να στηρίξουν την προσπάθεια αποστέλλοντας δικές τους υλοποιήσεις της διεπαφής σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού , μέσω email στην διεύθυνσή api@diavgeia.gov.gr προκειμένου να αναρτηθούν και να γίνουν δημόσια διαθέσιμες.

Νέο Σύστημα Διαύγειας

Την 2η Ιουνίου 2014 θα γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος “Διαύγεια” για το σύνολο των υπόχρεων φορέων.

Στα πλαίσια διεύρυνσης της διαφάνειας στο Κράτος και σε συνέχεια της τροποποίησης του Ν. 3861/2010, στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η ριζική αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος “Διαύγεια”. Το νέο σύστημα είναι αναβαθμισμένο τεχνικά και επιχειρησιακά σε πολλά σημεία, προσφέροντας επιπλέον νέα σημαντική λειτουργικότητα. Βασικοί στόχοι είναι η διευκόλυνση των φορέων στην ανάρτηση αποφάσεων αλλά και του πολίτη στην αναζήτηση της πληροφορίας, συνεχίζοντας να παρέχει ανοιχτές μεθόδους για την επεξεργασία των στοιχείων που διατηρεί από τρίτα συστήματα.

 

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καλείστε για το αμέσως επόμενο διάστημα και έως τις 29 Μαΐου να κάνετε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ στο πιλοτικό περιβάλλον του νέου “Διαύγεια” https://test3.diavgeia.gov.gr/ (Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη 10599_2 (δυνατότητα ανάρτησης) με κωδικό πρόσβασης User@10599 ή το όνομα χρήστη 10599_1 (διαχειριστής φορέα) με κωδικό πρόσβασης User@10599) και να αναφέρετε οποιοδήποτε τεχνικό ή επιχειρησιακό ζήτημα στην ηλεκτρονική φόρμα Helpdesk, https://test3.diavgeia.gov.gr/contactForm , (διαθέσιμη μετά τις 20/5/2014).

Οι δοκιμαστικές αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες στο πιλοτικό περιβάλλον ΔΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ. Πριν από την 2η Ιουνίου θα ισχύουν μόνο οι αναρτήσεις που γίνονται στο υφιστάμενο περιβάλλον του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και εκπαιδευτικά βίντεο) μπορείτε να βρείτε στο https://test3.diavgeia.gov.gr/educationalMaterial .

Για το σύστημα αυτόματων αναρτήσεων και διαλειτουργικότητας παρακαλούμε ενημερωθείτε στην σχετική ιστοσελίδα https://test3.diavgeia.gov.gr/api/help .

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

→ Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο

→ Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2011 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού

→ Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr.

Προσχέδιο Νόμου για την Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης του Προσχεδίου Νόμου για την «Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο» επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο νέο αυτό θεσμό διάβασαν και σχολίασαν τα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί θα μελετηθούν και θα αναλυθούν, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Οι γνώμες και οι απόψεις όλων ανεξαιρέτως των πολιτών είναι σεβαστές και αναγκαίες για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Γιάννης Ραγκούσης

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης