Διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων

Βάσει νεώτερου προγραμματισμού, σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr), καθώς και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (mef.diavgeia.gov.gr) δεν θα λειτουργούν από την Παρασκευή, 14.10.2016 στις 20.00μμ, έως και την Κυριακή 16.10.2016, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>