Ανακοίνωση : λήψη αρχείου με βάση τον ΑΔΑ

Εάν γνωρίζετε τον ΑΔΑ, μπορείτε εύκολα να “κατεβάσετε” (download) το αρχείο χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο της μορφής “http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΑΔΑ” . Σημειώνεται ότι , σε περίπτωση που έχει ο ΑΔΑ έχει χαρακτήρες, αυτοί θα πρέπει να ειναι στα ελληνικά .

Παράδειγμα :

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Θ0Χ-ΡΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>