Πιθανά προβλήματα λόγω προγραμματισμένης συντήρησης ΓΓΠΣ (Πέμπτη 9, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Μαΐου 2019)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ στο ίντερνετ.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της ΓΓΠΣ:

α) την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 15:00 έως τις 20:00, όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

β) το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 από τις 8:00 έως την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 24:00, όπου δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Λόγω της ανωτέρω συντήρησης ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην ανάρτηση πράξεων που εμπεριέχουν στα μεταδεδομένα τους Α.Φ.Μ. λόγω αδυναμίας διασταύρωσης αυτών.

Ειδικά για το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, ενδέχεται κατά τις ώρες της ανωτέρω συντήρησης το σύστημα να είναι μη προσβάσιμο μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>