Προγραμματισμένες εργασίες και διακοπή πρόσβασης 13/07/2019

Σας ενημερώνουμε ότι από ώρα 18:00 του Σαββάτου 13/07/2019 και για τουλάχιστον 6 ώρες θα εκτελεστούν δοκιμές αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής του Προγράμματος Δι@υγεια.

Κατά την διάρκεια των δοκιμών το Πρόγραμμα Δι@υγεια δεν θα είναι διαθέσιμο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>