Ενημέρωση για τεχνικά προβλήματα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων το σύστημα επικοινωνίας/υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια (http://ticketing.ktpae.gr/diavgeiaII/Default.aspx?frm=4) καθώς και το σύστημα του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων (https://mef.diavgeia.gov.gr/) βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Μέχρι την επαναφορά τους, για την οποία θα ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση, επικοινωνία για ζητήματα υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια μπορεί να γίνεται μέσω της θυρίδας diavgeia@ydmed.gov.gr

Ενημέρωση: τα προαναφερθέντα προβλήματα έχουν επιλυθεί και τόσο το σύστημα επικοινωνίας/υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια καθώς και το σύστημα του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων λειτουργούν κανονικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>