Διακοπή λειτουργίας λόγω συντήρησης

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του Διαύγεια θα διακοπεί σήμερα στις 17:00, με εκτιμώμενη διάρκεια μίας ώρας, για να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση  προβλημάτων που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στην εφαρμογή.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>