Δυσλειτουργίες στο Πρόγραμμα Διαύγεια

Το Πρόγραμμα Διαύγεια παρουσίασε, από την Παρασκευή 2.10.2020,  δυσλειτουργίες στην προβολή/λήψη των αναρτημένων πράξεων. Υπήρξαν δηλαδή πράξεις οι οποίες, ενώ αναρτήθηκαν κανονικά στο Διαύγεια, δεν εμφανίζονταν στο πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών, ούτε κατέβαιναν στους υπολογιστές τους. Το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί και οι πράξεις εμφανίζονται κανονικά. Εφόσον διαπιστωθεί εκ νέου παρακαλούμε ενημερώστε την υπηρεσία μας μέσω του μηχανισμού επικοινωνίας (http://ticketing.ktpae.gr/diavgeiaII/Default.aspx?frm=4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>