Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ την Τρίτη 16/11/2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 20.00 – 22.00 λόγω δικτυακών εργασιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενδέχεται να διακοπεί η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>