Εργασίες αναβάθμισης Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων 22/11/2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Τετάρτη 22/11/2023, από τις 15:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια δύο (2) ωρώντο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης.

Όπως και σε κάθε παρόμοια εργασία, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα να είναι διαθέσιμο νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας, για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων από την διακοπή των υπηρεσιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>