Σύντομη εργασία συντήρησης 16/12/2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Σάββατο 16/12/2023, από τις 19:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια είκοσι (20) λεπτώντο Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένης σύντομης εργασίας συντήρησης.

Όπως και σε κάθε προηγούμενη προγραμματισμένη συντήρηση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα να είναι διαθέσιμο νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας, για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων από την διακοπή των υπηρεσιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>