Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΨΔ από 26/01/2024 22:00 έως και 27/01/2024 07:00

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 07:00 ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας στο Πρόγραμμα Διαύγεια και η πρόσβαση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού λόγω αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>