Πλήρης αποκατάσταση δημοσίευσης αναρτημένων αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα Διαύγεια αποκαταστάθηκε πλήρως, από χθες το βράδυ 14.11.16 και είναι πλέον προσβάσιμες όλες οι αναρτητέες πράξεις από το έτος 2010 έως σήμερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>