Προσωρινή διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι για τεχνικούς λόγους (αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές) το σύστημα Διαύγεια

δεν θα είναι διαθέσιμο για περίπου τρεις ώρες από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 21.12.2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>