Ετήσια Έκθεση για τα Ανοικτά Δεδομένα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 Γ’ του Ν. 4305/2014 και στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων, τέθηκε σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση η ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων.

Η ετήσια έκθεση είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=1904.

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως την Τρίτη, 18 Απριλίου 2017, ώρα 15.00μμ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>