Τεχνικό πρόβλημα στο Πρόγραμμα ”Διαύγεια”

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η ανάρτηση νέων πράξεων, καθώς και η εμφάνιση εγγράφων ήδη αναρτημένων πράξεων στο Πρόγραμμα ”Διαύγεια”. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την όσο πιο δυνατό σύντομη επίλυση του προβλήματος, για την οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>