Τεχνικό πρόβλημα ανάρτησης πράξεων (23/01/2019)

Σήμερα 23/01/2019 λόγω προβλήματος στο Χώρο Αποθήκευσης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού της ΑΠΕΔ (pki.ermis.gov.gr) δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των ψηφιακών υπογραφών του Συστήματος Διαύγεια που ενσωματώνονται σε κάθε ανάρτηση. Παρακαλούμε μέχρι την επίλυση του προβλήματος, όπου και θα αναρτηθεί νέα σχετική ανακοίνωση, να μην προχωρείτε σε ανάρτηση νέων πράξεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>