Επαναλειτουργία Προγράμματος «Διαύγεια» (23/01/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα επαλήθευσης των ψηφιακών υπογραφών του Συστήματος Διαύγεια που ενσωματώνονται σε κάθε ανάρτηση επιλύθηκε.

Παρακαλούμε ελέγξτε μέσω της επιλογής «Η Δι@ύγεια μου» και με την εφαρμογή κατάλληλου φίλτρου (παρ. 3.3 του σχετικού οδηγού) αν οι αναρτήσεις που δοκιμάσατε κατά την διάρκεια του προβλήματος είναι:

  • Αναρτηθείσες όπου δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.
  • Υποβληθείσες όπου για όσες δεν έχετε ήδη αναρτήσει με άλλη προσπάθεια μπορείτε να αναρτήσετε με την ενέργεια «Ανάρτηση».

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε υποβάλλει την ίδια πράξη πολλαπλές φορές λόγω επανειλημμένων προσπαθειών σας για ανάρτηση, αυτό εμπίπτει σαφώς στους λόγους ανάκλησης για τεχνικούς λόγους και μπορείτε να προβείτε σε αίτημα ανάκλησης (σύμφωνα και με την παρ. 3.4 του ίδιου οδηγού παραπάνω), αναφέροντας οπωσδήποτε τον ΑΔΑ της ανάρτησης που θέλετε να διατηρήσετε ως αναρτηθείσα για τον έλεγχό των Κεντρικών Διαχειριστών και την ολοκλήρωση της ανάκλησης. Αν δεν έχετε το σχετικό δικαίωμα και η επιλογή «Ανάκληση» δεν εμφανίζεται στο μενού ενεργειών της πράξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω της ΟΔΕ Διαύγειας με τον Διαχειριστή του Προγράμματος Διαύγεια του φορέα σας για την υποβολή του αιτήματος ανάκλησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>