Προβλήματα στην ανάρτηση πράξεων λόγω προγραμματισμένης συντήρησης ΓΓΠΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:

 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της την Πέμπτη 7/2/2019 από τις 14:00 έως τις 23:00. Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Λόγω της ανωτέρω συντήρησης ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην ανάρτηση πράξεων που εμπεριέχουν στα μεταδεδομένα τους Α.Φ.Μ. λόγω αδυναμίας διασταύρωσης αυτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>