Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών επιχορηγούμενων φορέων

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που έχουν προκύψει στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων τις προηγούμενες ημέρες, η προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών θα παραταθεί. Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα ενημερώσουμε τόσο για την εξέλιξη της αντιμετώπισης του προβλήματος όσο και για τη νέα καταληκτική ημερομηνία. Στο μεσοδιάστημα, και για την αποφυγή διπλοεγγραφών στο σύστημα, οι φορείς που έχουν υποβάλει  αρχεία με εγγραφές δαπανών παρακαλούνται να μην τα επανυποβάλουν,  ούτε να καταχωρούν μεμονωμένα τις δαπάνες που  συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>