Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – υποστήριξη του Προγράμματος Διαύγεια.

Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, από την Τρίτη 17.3.2020, τα στελέχη του Τμήματος Ανοικτής Διακυβέρνησης θα έρχονται εκ περιτροπής στην εργασία τους.

Ωστόσο, θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Διαύγεια εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται καθημερινά, από το σύνολο των υπαλλήλων του Τμήματος, με την μέθοδο της τηλεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό και για την διευκόλυνση της συνεργασίας μας υπενθυμίζουμε τους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το Τμήμα μας,

-με την χρήση της Υπηρεσίας Υποβολής Ερωτήσεων & Αιτημάτων (ticketing) με την επιλογή
“Επικοινωνία/Υποστήριξη” από την ιστοσελίδα του Διαύγεια
-με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη θυρίδα diavgeia@mindigital.gr
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>