Δείγματα νέου OpenData API

Προστέθηκαν δείγματα κώδικα διεπαφής με το νέο Opendata API του σύστηματος της Διαύγεια προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Τα δείγματα είναι διαθέσιμα στο Github.

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) καλέι όλους όσους επιθυμούν (προγραμματιστές , φοιτητές , εταιρίες και οργανισμούς) να στηρίξουν την προσπάθεια αποστέλλοντας δικές τους υλοποιήσεις της διεπαφής σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού , μέσω email στην διεύθυνσή api@diavgeia.gov.gr προκειμένου να αναρτηθούν και να γίνουν δημόσια διαθέσιμες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>