Τρίτη 10 Ιουνίου : έναρξη του Νέου ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 μεταφέρθηκε η έναρξη λειτουργίας του νέου “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” για το σύνολο των υπόχρεων φορέων.

Η παράταση δόθηκε με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των Φορέων που χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς διασύνδεσης του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τρίτα συστήματα (σύστημα αυτόματων αναρτήσεων και διαλειτουργικότητας).

Το νέο σύστημα είναι τεχνικά και επιχειρησιακά αναβαθμισμένο, προσφέροντας επιπλέον νέα σημαντική λειτουργικότητα. Βασικοί στόχοι είναι η διευκόλυνση των φορέων στην ανάρτηση αποφάσεων αλλά και του πολίτη στην αναζήτηση της πληροφορίας. Παράλληλα συνεχίζει να παρέχει ανοιχτές μεθόδους για την επεξεργασία των στοιχείων που διατηρεί από τρίτα συστήματα.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

  • Kαλείστε για το αμέσως επόμενο διάστημα και έως τις 6 Ιουνίου να κάνετε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ στο πιλοτικό περιβάλλον του νέου “Διαύγεια” https://test3.diavgeia.gov.gr/.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη 10599_2 (δυνατότητα ανάρτησης) με κωδικό πρόσβασης User@10599 ή το όνομα χρήστη 10599_1 (διαχειριστής φορέα) με κωδικό πρόσβασης User@10599.
  • Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε τεχνικό ή επιχειρησιακό ζήτημα στην ηλεκτρονική φόρμα Helpdesk (https://test3.diavgeia.gov.gr/contactForm).

Οι δοκιμαστικές αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες στο πιλοτικό περιβάλλον ΔΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ. Πριν από την 10η Ιουνίου θα ισχύουν μόνο οι αναρτήσεις που γίνονται στο υφιστάμενο περιβάλλον του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια χρήσης και εκπαιδευτικά βίντεο) μπορείτε να βρείτε στο https://test3.diavgeia.gov.gr/educationalMaterial.

Σημειώνουμε ότι το νέο σύστημα υποστηρίζει ευρέως διαδεδομένους φυλλομετρητές όπως ο Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (από έκδ. 10 και επόμενες).

Σχετικά με το σύστημα αυτόματων αναρτήσεων και διαλειτουργικότητας (API):

  • Παρακαλούμε ενημερωθείτε στη σχετική ιστοσελίδα https://test3.diavgeia.gov.gr/api/help.
  • Υπενθυμίζουμε ότι από την 10η Ιουνίου και μετά θα λειτουργεί μόνο το νέο σύστημα διαλειτουργικότητας και ότι υπάρχουν δείγματα για την χρήση του API (https://github.com/diavgeia) τα οποία επιδεικνύουν τον τρόπο επικοινωνίας με αυτό σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.
  • Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που σχετίζεται με την χρήση του API παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την φόρμα καταγραφής προβλημάτων (https://test3.diavgeia.gov.gr/contactForm)

Σας ευχαριστούμε,

Η ομάδα υποστήριξης του ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>