Προθεσμίες Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων

Δείτε την εγκύκλιο σχετικά με την

  • παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2019 (20-12-2020)
  • προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών έτους 2020 (28-2-2021)

στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

[άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>