Εργασίες συντήρησης

Σας ενημερώνουμε πώς σήμερα και για το διάστημα 16:00 – 17:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο  λόγω εργασιών συντήρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>