Εργασίες συντήρησης 28/12/2021

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 28/12/2021 και για τα διαστήματα 13:00 έως 14:00 και 19:00 έως 21:00 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών συντήρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>