Εργασίες συντήρησης 04/01/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 04/01/2022 από τις 15:00, και για εκτιμώμενη διάρκεια 2 ωρών, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών συντήρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>