Εργασίες συντήρησης 18/11/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 18/11/2022, από τις 21:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια τριών (3) ωρών, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>