Προβλήματα στην ανάκτηση αρχείων και εργασίες συντήρησης 23/12/2022 21:00

Λόγω τεχνικού προβλήματος σε υποσύστημα του Προγράμματος Διαύγεια, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση αρχείων από αναρτήσεις αρκετών πράξεων. Για την επίλυσή του απαιτείται πολύωρη θέση εκτός λειτουργίας για την συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος Διαύγεια, μετά την οποία τα αρχεία θα είναι εκ νέου διαθέσιμα.

Η συντήρηση και η θέση εκτός λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια θα γίνει από τις 21:00 της 23ης/12/2022 και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 8 ώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>