Επερχόμενες αλλαγές στις IP διευθύνσεις του Προγράμματος Διαύγεια

Οι εφαρμογές και τα API του Προγράμματος Διαύγεια θα αλλάξουν IP διευθύνσεις από την Δευτέρα 23/01/2023 δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης στην νέα υποδομή και την επαναλειτουργία του συστήματος (δείτε σχετική ανακοίνωση https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=374).

Έτσι, συστήνεται τα συστήματα των φορέων (λογισμικό αυτόματης ανάρτησης) που χρησιμοποιούν API, να κάνουν τις σχετικές κλήσεις μέσω των URL ή εφόσον καλούν απευθείας με IP να προβούν στις σχετικές αλλαγές.

Για το λόγο αυτό, αν το λογισμικό ανάρτησης έχει αναπτυχθεί από το φορέα ή από τρίτο ανάδοχο παρακαλούμε θερμά για την επικοινωνία της παρούσας ανακοίνωσης στην υπηρεσία ανάπτυξης του λογισμικού ή την ανάδοχο εταιρεία αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των εν λόγω εφαρμογών ανάρτησης με την επαναλειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια την Δευτέρα 23/1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>