Παραμετροποίηση συστήματος και διακοπή υπηρεσιών 5/2 και ώρες 06:00 με 14:00

Μετά την μετάπτωση του Προγράμματος Διαύγεια σε νέα υποδομή για την αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου αναζητήσεων και αναρτήσεων, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των παραμετροποιήσεων του συστήματος.

Για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών το Πρόγραμμα Διαύγεια θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Κυριακή 5/2 και ώρες 06:00 με 14:00. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα να είναι διαθέσιμο νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας, για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων από την διακοπή των υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προγραμματίσουν τυχόν επείγουσες αναρτήσεις πριν από το χρόνο έναρξης των εργασιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>