Εργασίες συντήρησης 05/05/2023

Σας ενημερώνουμε πως την Παρασκευή 05/05/2023, από τις 23:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια δύο (2) ωρών, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>