Εργασίες συντήρησης 30/05/2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Πέμπτη 30/05/2024, από τις 21:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια δύο (2) ωρώντο Πρόγραμμα Διαύγεια θα λειτουργεί με περιορισμένη λειτουργικότητα αναζήτησης λόγω προγραμματισμένης εργασίας συντήρησης. Συγκεκριμένα, για το χρονικό αυτό διάστημα, η αναζήτηση αναρτήσεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια θα είναι δυνατή μόνο με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Όπως και σε κάθε προηγούμενη προγραμματισμένη συντήρηση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αναζήτηση να είναι πλήρως λειτουργική νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας, για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>