Εργασίες συντήρησης 10/06/2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Δευτέρα 10/06/2024, από τις 21:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια δύο (2) ωρώντο Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Όπως και σε κάθε προηγούμενη προγραμματισμένη συντήρηση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα να είναι διαθέσιμο νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας, για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων από την διακοπή των υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προγραμματίσουν τυχόν επείγουσες αναρτήσεις ή άλλες εργασίες ώστε αυτές να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το χρόνο έναρξης των εργασιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>