Διαύγεια και αναζήτηση στο περιέχομενο των εγγράφων

Το νέο σύστημα της Διαύγειας, επιτρέπει την αναζήτηση και εντός του περιεχομένου των αρχείων, στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην διευκόλυνση των χρηστών . Όλα τα αρχεία που αναρτώνται στην νέα Διαύγεια, ευρετηριάζονται και σε επίπεδο περιεχομένου. Σταδιακά (εντός των επομένων ημερών) και το περιεχόμενο των εγγράφων  του παλαιότερου συστήματος θα είναι διαθέσιμο προς αναζήτηση 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>