Προσοχή, να μην αναρτώνται πράξεις ως ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Καθώς έχει παρατηρηθεί, σε ελάχιστες περιπτώσεις, ότι αναρτήθηκαν κάποιες πράξεις ως “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ” τονίζουμε το παρακάτω:
 

Τα πρότυπα έγγραφα δεν λαμβάνουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης και δεν έχουν νομική ισχύ. 

Ως πρότυπα έγγραφα αναρτώνται μόνον ψηφιοποιημένα έντυπα αιτήσεων/υπεύθυνων δηλώσεων των οποίων τη συμπλήρωση απαιτούν οι φορείς από τους πολίτες, επιχειρήσεις ή δημοσίους υπαλλήλους για παροχή υπηρεσίας, βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, για ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο (έντυπα  αιτήσεων γενικής ή ειδικής χρήσης, ή/και προσυμπληρωμένα παραδείγματα τέτοιων εντύπων,  ενοποιημένων κτλ.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>