ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και μέχρι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 12:00 δε θα λειτουργούν στο σύνολό τους οι εφαρμογές του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που φιλοξενεί το σύστημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>