Διακοπή λειτουργίας συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ δεν θα λειτουργεί από την Παρασκευή, 09.10.2015 και ώρα 15.00μμ έως και το Σάββατο, 10.10.2015 και ώρα 18.00μμ λόγω διενέργειας συντήρησης και αναβάθμισης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>