Ετήσια έκθεση για την ανοικτή διάθεση και δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι στο δικτυακό τόπο www.opengov.gr  τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η  ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014 (http://www.opengov.gr/ypes/?p=3541).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>