Tag Archives: ΜΚΟ

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου μας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο: http://mef.diavgeia.gov.gr/.

Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών είναι η 31η.10.2016.

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/manual). Το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών είναι διαθέσιμο στην σελίδα (http://mef.diavgeia.gov.gr/org/spendings/2015) και προσβάσιμο μετά από την εγγραφή του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).

Οι υπερσύνδεσμοι που αφορούν στις Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής, καθώς και το πρότυπο αρχείο excel, csv ή xml για την ανάρτηση των δαπανών, λειτουργούν εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του φορέα στην εφαρμογή.

Μετά την έκδοση της παρούσης, η υπάρχουσα διαδικασία καταχώρησης των δαπανών όπως περιγράφεται με την εγκύκλιο μας (ΔΗΔ/Φ.40/16557/16.6.2015, ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ) παύει να ισχύει. Ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της παρούσης, όλοι οι υπόχρεοι φορείς θα αναρτούν αποκλειστικά στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή.

Κατεβάστε τις νέες εγκυκλίους για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010: (ΑΔΑ:  ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ και 6Ψ9Χ465ΦΘΕ-Γ2Μ)

Υπενθυμίζουμε ότι για ζητήματα που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 Διαύγεια εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν

Οδηγίες και Τεχνικά Εγχειρίδια για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010

Εκδόθηκε νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 10Β’ του Ν.3861/2010 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν)

Παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για την προετοιμασία τον φορέων για την πρώτη εφαρμογή του νόμου βάση σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ)

Επίσης, κατεβάστε το αρχείο .xls με τα στοιχεία των προς ανάρτηση παραστατικών των φορέων που εμπίπτουν στο άρθρο 10 Β’ (Ν.3861/10) (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ):

Στοιχεία παραστατικών προς ανάρτηση (Πρότυπο)

Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 (ΦΕΚ 1507/Β΄- ΑΔΑ: ΩΦΒΚ465ΦΘΕ-ΞΓΨ) υπουργική απόφαση με θέμα «Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 116) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων αναρτώνται, μέχρι την 31η-10-2016, στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12-2015»

Στοιχεία των προς ανάρτηση παραστατικών των φορέων που εμπίπτουν στο άρθρο 10 Β’ (Ν.3861/10) (ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ)

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
Ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης και δεδομένων των θεσμικών και τεχνικών διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την προσθήκη της σχετικής λειτουργικότητας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα για επέκταση του χρονικού διαστήματος πρώτης εφαρμογής της εξεταζόμενης διάταξης.
Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116), όπως είχε ήδη τροποποιηθεί [αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β’ 2844)], αντικαθίσταται εκ νέου εντός των προσεχών ημερών προβλέποντας σχετική παράταση για την ανάρτηση από τους υπόχρεους στοιχείων που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Προς περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας οι υπόχρεοι φορείς καλούνται να φροντίσουν για την ολοκλήρωση κάθε προεργασίας που θα απαιτηθεί για την άμεση εισαγωγή των στοιχείων που προβλέπονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, όταν η σχετική λειτουργικότητα (εφαρμογή) θα έχει ολοκληρωθεί. Προς τούτο παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο που διατίθεται παρακάτω.
Παρακαλούμε, μετά τα ανωτέρω, για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
(ΑΔΑ: 9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ).

Κατεβάστε το αρχείο .xls: Στοιχεία παραστατικών προς ανάρτηση (Πρότυπο)

Εγκύκλιοι για τις νέες διατάξεις για το πρόγραμμα διαύγεια

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα Διαύγεια από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι εξής εγκύκλιοι:

  1. ‘‘Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014’’, ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ, με το οποίο προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.
  2. ‘‘Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014’’ ΑΔΑ 79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο. Πρόκειται για τη θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.
  3. «Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» ΑΔΑ ΩΖΦΧ465ΦΘΕ-ΥΛΕ. Η εγκύκλιος αφορά στο Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34), με θέμα: «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΑΔΑ 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ). Με το εν λόγω Π.Δ. κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, οι διατάξεις του ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.

Τις ανωτέρω εγκυκλίους καθώς και εν γένει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στο Πρόγραμμα Διαύγεια, μπορείτε επίσης να αναζητείτε στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της αρχικής σελίδας του Προγράμματος.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση για την ανάρτηση των δαπανών επιχορηγούμενων φορέων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (ΦΕΚ 116 Β 2015). Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 16 Ν. 4305/2014 και αποτελεί μια τεράστια τομή στη διαφάνεια των ΜΚΟ και άλλων επιχορηγούμενων φορέων.

Με την απόφαση καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν. Η παράλειψη της ανάρτησης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.

Για να δείτε το κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση για την ένταξη επιχορηγούμενων φορέων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014.

Το κείμενο του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης βρίσκεται αναρτημένο προς διαβούλευση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minreform/?p=1828

Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 4305/2014 (Α΄237) ενισχύει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο και αφ’ ετέρου προωθεί την επιχειρηματικότητα. Ειδικότερα, το άρθρο 16 καθιερώνει την υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), των σωματείων, των ιδρυμάτων και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο, κάθε αρμόδιο και εμπλεκόμενο φορέα, αλλά και κάθε πολίτη, να σχολιάσει και να συμβάλλει με τις προτάσεις του, στην εκπόνηση του τελικού περιεχομένου της Υπουργικής Απόφασης.

Νέες διατάξεις για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4305/2014 ΦΕΚ Α΄ 237/31-10-2014 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Στο νόμο περιλαμβάνονται, πλην των άλλων και οι εξής προβλέψεις για το πρόγραμμα Διαύγεια:

1) Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να αναρτάται στο πρόγραμμα διαύγεια με αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.

2) Καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς οφείλουν να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν.

 

nomos 4305-2014 anoixta dedomena klp