Διόρθωση τύπου πράξης σε όσες αποφάσεις έχουν αναρτηθεί ως Δημόσια Πρότυπα Έγγραφα

Παρακαλείστε να προβείτε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας (25/7/2014) σε μεταβολή του τύπου πράξης των εγγράφων του φορέα σας που έχουν εκ παραδρομής αναρτηθεί ως δημόσια πρότυπα έγγραφα. Η επόμενη προγραμματισμένη αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια , η οποία προβλέπεται στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας , θα διαχωρίζει πλήρως τα δημόσια πρότυπα έγγραφα από τους υπόλοιπους τύπους πράξεων που αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα διαύγεια και πλέον δεν θα είναι δυνατή η μετατροπή τους από δημόσια πρότυπα έγγραφα στον σωστό τύπο πράξης. Επιπλέον τα δημόσια πρότυπα έγγραφα δεν θα παίρνουν πλέον ΑΔΑ και ψηφιακή υπογραφή. Από τα δημόσια πρότυπα έγγραφα που θα υπάρχουν στο σύστημα κατά την ημέρα της αναβάθμισης θα αφαιρεθεί ο ΑΔΑ και η ψηφιακή υπογραφή , με συνέπεια οι πράξεις στις οποίες αναφέρονταν να χάσουν την ισχύ τους.
Συνεπώς παρακαλείστε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να προχωρήσετε στην μεταβολή των πράξεων αυτών (με αλλαγή του τύπου τους από δημόσιο πρότυπο έγγραφο , στον σωστό τύπο πράξης) βάσει της παρακάτω διαδικασίας :

1. Εντοπισμός των πράξεων του φορέα που έχουν αναρτηθεί ως δημόσια πρότυπα έγγραφα (Ο εντοπισμός των πράξεων μπορεί να γίνει εύκολα , συνδυάζοντας τα πεδία “Φορέας” και “Είδος” στην σύνθετη αναζήτηση).

2. Επεξεργασία της πράξης και αλλαγή του είδους πράξης από “Δημόσια πρότυπα έγγραφα” στον ορθό τύπο πράξης.

3. Συμπλήρωση πιθανών απαραίτητων μεταδεδομένων που απαιτεί ο νέος τύπος πράξης και αποθήκευση των αλλαγών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>