Αλλαγές API ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έκδοση 0.31

Με την σημερινή αναβάθμιση του συστήματος Διαύγεια (στην έκδοση 0.31) είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου “Ποσό δαπάνης”  στα είδη πράξεων “ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ” και “ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ”. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και όσα συστήματα ανάρτησης μέσω API , δεν ανανεώνουν αυτόματα μέσω του API τις απαιτήσεις υποχρεωτικότητας των πεδίων.

Μπορείτε να λάβετε σε πραγματικό χρόνο τα μεταδεδομένα και τις απαιτήσεις υποχρεωτικότητας για κάθε τύπο πράξης μέσω του Url :

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/[DECISION_TYPE_ID]/details

Για παράδειγμα, στους παραπάνω 2 τύπους πράξεων αντιστοιχούν τα εξής url :

1. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/%CE%92.2.1/details

2. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types/%CE%92.2.2/details

Λεπτομέρειες για τις διορθώσεις ,βελτιώσεις και αλλαγές που εισάγει κάθε αναβάθμιση του συστήματος , μπορείτε να δείτε εδώ : https://diavgeia.gov.gr/changelog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>