Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από 18/11/2022 23:00 έως και 19/11/2022 9:00

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας ή/και η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού λόγω περαιτέρω αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Εργασίες συντήρησης 09/11/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 09/11/2022, από τις 14:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μισής ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης 21/09/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 21/09/2022, από τις 15:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μισής ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης 19/8/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 19/8/2022, από τις 15:30 και για εκτιμώμενη διάρκεια μισής ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης 25/7/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 25/7/2022, από τις 16:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μίας ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης 23/6/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 23/6/2022 και για το διάστημα  12:26-15:39 το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν ήταν διαθέσιμο λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης 14/06/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 14/06/2022, από τις 15:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μίας ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ του συνόλου των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05/2022 22:00 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 21/05/2022 09:00

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 22:00 έως και το Σάββατο 21 Μαΐου και ώρα 09:00 λόγω τακτικών εργασιών αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer) ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας ή/και η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού.

Εργασίες συντήρησης 11/05/2022

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 11/05/2022, από τις 21:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μίας ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Εργασίες συντήρησης

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα 10/5/2022, από τις 15:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια μίας ώρας, το Πρόγραμμα Διαύγεια δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών συντήρησης.